Richard Jones (İktisatçı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

JONES, Richard (1790-1855) İngiliz, iktisatçı. Rant kuramına katkılarıyla tanınmıştır.

Doğum yeri ve yetiştiği ortam konusunda pek az bilgi vardır. Cambridge Üniversitesi’ni bitirdi. 1833’te Londra’da King’s College’da politik iktisat profesörü oldu. İki yıl sonra, Malthus’un ölümü üzerine, Haileybury’daki East India College’da onun yerine atandı ve ölümünden kısa bir süre öncesine’ değin bu görevini sürdürdü. Tarihçi okulun çağdaşı ve bu okulun görüşlerinin tam bir temsilcisi olmamasına karşın, 1830’larda İngiltere’de tarihçi yöntemin yalnız kalmış bir temsilcisi olarak kabul edilir. Ricar-do yaklaşımının İngiliz iktisadi düşüncesini belirlediği bir dönemde ısrarla istatistik yöntemin önemini, geçmiş deneylerin ve toplumsal kurumların, bireysel davranış üzerindeki etkisini vurgulamıştır.

Jones’a göre iktisadi yasalar görelidir. Bütün çağlar ve bütün ülkeler için geçerli yasalar yoktur. Ne var ki, iktisadi bir yasanın yeteri kadar çok sayıda gözlem ve deneye dayanması gerekir. Ona göre çok kez “gerçeğeerişilememesininnedeni, konuyu sürekli ve kapsamlı araştırmanın, ya da insanlığın durumunun gerçeği ortaya koyamaması değil, yanlışı en büyük coşkuyla yayanların, araştırma zahmetinden kaçınmalarıdır”.

Ricardo’nun geliştirdiği rant kuramına getirdiği eleştiriler ünlüdür. Jones’a göre, rantın ancak diğer gelirlerin düşmesi pahasına artacağı yolundaki önerme, teknolojik gelişmeyi göz önüne almamaktan ve rantı tekdüze belirlenen bir gelir grubu olarak düşünmekten doğmaktadır. Bu hipotezini doğrulamak için toplumda farklı toprak kiralama sistemlerini etkileyen kurumsal öğeleri göstermeye çalıştı. Yine, mülkiyet hakkının gelir bölüşümü üzerindeki etkisini vurgulayan ilk iktisatçılardan biri Jones oldu. Buna karşılık farklılık (diferansiyel) rantını yeterince kavramadığı için eleştirildi.

• YAPITLAR (başlıca): An Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation, 1831, (“Servetin Bölüşümü ve Vergilerin Kaynaklan Üstüne Bir Deneme”); An Introductory Lectnre on Political Economy, 1833, (“Politik İktisada Giriş Notları”); Text-book of Lectures on the Political Economy of Nations, 1852, (“Ulusların Politik İktisadı Üzerine Ders Kitabı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi