Richard Cumberland Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

4

CUMBERLAND, Richard (1631-1718)

İngiliz, filozof ve tanrıbilimci. 18.yy İngiliz ahlak felsefesinin gelişmesinde etkili olmuştur.

15 Temmuz 1631’de Londra’da doğdu, 9 Ekim 1718’de Peterborough’da öldü. St.Paul’s School’dan sonra 1648’de Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Magdelene College’a girdi. Başarıyla sürdürdüğü tıp öğrenimini, papaz olmak için 1658’de bırakınca, önce Northamptonshire’ın Bramton kasabasına bölge papazı olarak atandı. 1661’de Cambridge Üniversitesi’ nin on iki resmi vaızmdan biri oldu,1667’de Stamford’daki Allhallows kasabası kilise yöneticiliğine getirildi. Katoliklik’i seçen Kral II. James dönemindeki mezhep çatışmalarında, inançlı bir Anglikan olarak tutumu, Kral III. William tarafından ödüllendirilmek istendi ve 1691’de ölünceye dek görevde kaldığı Peterborough piskoposluğuna getirildi.

Cumberland, Tevrat ile tarihsel olaylar arasındaki bağlantıyı incelemek amacıyla, Yahudi tarihini konu edinen çalışmalara başladı. Üç kitap tutan bu araştırmalarını ölümünden sonra, damadı Squire Payne yayımladı. Cumberland’ın felsefesini açıkladığı ve Hobbes’a yazılı ilk karşı çıkış olarak önem taşıyan tek yapıtı De Legibus Naturae 18.yy’a kadar pek ilgi görmedi.

Aydınlanma öncesinde, 17.yy Ingiliz felsefesi iki yolda gelişmiştir. Bunlardan biri gerek yaşadığı dönemde gerek ölümünden sonra yoğun tartışmalara yol açan Hobbes’u izleyen, öteki de Hobbes’a karşı olan görüşlerin yoğunlaştığı ve reformcu kilise çevresine bağlı kalarak 18.yy İngiliz ahlak felsefesinin gelişmesini sağlayan akımdır. Bu İkincisinin öncülerinden olan Cumberland, ahlak ve devlet öğretisini, insanın kendi varlığını koruma güdüsü üzerinde temellendiren Hobbes’a karşı çıkarken, bir ölçüde Hugo Grotius’a dayanır. Grotius, De Iure Belli et Pacis (“Savaş ve Barış Hukuku Üzerine”) adlı yapıtında insan doğasının bir özelliği olduğunu varsaydığı “toplumlaşma eğilimi”ni toplumun temeli saymaktadır.