Nedir ?

Ricat Ricat Etmek Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Ric’at (ar. i.)

Ric’at, sözlükte geri dönme, çekilme; kaçarak, bozularak geri çekilme ve vazgeçme anlamlarına gelir.

İslâm hukukunda, “ric’î talaktan sonra, iddeti içinde henüz mevcut olan nikâhı sözle veya fiil ile devam ettirmek” manâsında bir terimdir. Buna “rücû” da denir (bk. Ric’î Talak) .

İlgili Makaleler