Ribat Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
101

Ribat (ar. i.)

Arabça “Rabata” kelimesinden gelmekte ve bağ, bend, ip, manâsınadır. Ancak askeri terim olarak daha ziyade hudud boylarında, düşmanın tecavüzüne maruz kalınabilecek yerlerde yapılmış, etrafı kalın surlarla çevrili bir nevi karakol vazifesi de gören binalara verilen isimdir. Büyük bir kısmı vakıflarla idare edilen bu muazzam binalar içerisinde, sığınanların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, eşya bulunur. Keza, tekkeler için de kullanılan bu tâbir daha ziyade kervansarayların vazifesini görmektedir.

İslâmî takviye, müslümanları düşmanların şerrinden korumak için serhadlarda ikamet etmeye murabıta denir. Bu gaye ile hududlarda devamlı olarak bulunan İslâm mücahidlerine de “Mürâbitîn” veya “Mürâbitûn” denirdi.