Tarih

Reşit Saffet Atabinen Kimdir, Hayatı, Eserleri

Reşit Saffet Atabinen, diplomat, siyaset adamı (İstanbul d.1884 – ö. 1965). Frerler Koleji’ni (1900), Paris Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi (1904). Rejide çevirmenlik, Levant Herald gazetesinde başyazarlık, sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa’nın özel sekreterliğini yapan Reşit Bey, Bükreş (1908), Washington (1909), Madrid ve Tahran elçilik başkâtipliklerinde bulunmuş, Balkan Barış Konferansı’na uzman olarak katılmıştı. 1918’de İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidardan çekilmesiyle İsviçre’ye kaçtı ve burada Milli Mücadele’yi desteklemek ve hareketi Avrupa’ya tanıtmak amacıyle yayınlar yaptı. Bu arada Lüsern Sosyalist Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti. Türk heyeti genel sekreteri olarak Lozan Konferansı na katıldı. Mülkiye’de Fransızca ve diplomasi muhabere dersleri verdi (1924-1927). 1927’de Kocaeli milletvekili olarak T.B.M.M.’ye giren Reşit Bey, Türk Tarih Kurumu ve Türk Seyyahin Cemiyeti (Türing Otomobil Kurumu) kurucularındandı (1923).

Türk etnik gruplarını inceleyen ve siyasi konularda yazdığı eserlerinden bazıları: Türklük ve Türkçülük İzleri (1930), Avrupa’da Eski Türkler (1931), Çekeller ve Tuna Türkleri (1934), Siyasi Levhalar (1941), Şarki Avrupa’da Türk Kanı ve Medeniyeti İzleri (1946).

İlgili Makaleler