Reşid Nedir Ne Demektir, Anlamı Reşit İsmi Anlamı

0
127

Reşid

Erkek ismi anlamında:

1. Doğru yolu tutan.

2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Rüşd vasfını kazanmış, hukuk nazarıda tam ehliyet sahibi kabul edilen kimse demektir. Mecelle (madde 947) “reşid”i, “malını muhafaza hususunda tekayyüd ederek (tedbirli davranarak) sefeh ve tebzirden tevakki eden (aşın ya da yersiz harcamalardan kendisini koruyan) kimse” diye tarif etmiştir (bk.Rüşd).