Reşat Numan – Masonluğun Tarihi

0
28

Reşat Numan – Büyücülükten Felsefeye Masonluğun
Tarihi
II. Urban önderliğinde Müslüman avı olarak gelişen Haçlı
Seferleri 1095’te başladı. 1099’da Kudüs’e girdiklerinde buldukları tüm
Müslümanları ve Arapları katlettiler.

Haçlı askerlerinden Raymund of Aquiles en merhametli askerlerinin
Müslümanların kafasını kesmekle yetindiklerini dikte ediyordu.

Haçlılar Kudüs’te iki gün içinde 40 binden fazla Müslümanı
katletti.

Kudüs’e yerleşen Haçlılardan iki şövalye (Hugh des Payens ve
Godfrey of st. Omer) İsa’nın ve Süleyman Tapınağı’nın fakir askerleri isimli
bir tarikat kurdular (1118). İlk etapta 9 şövalyeden ibarettiler. Sayıları,
Kudüs’ü ziyarete gelen kafileleri korumak görevini üstlenmeleri yoluyla arttı.
Bu süreçte servet sahibi oldular. Bulundukları yerde adeta küçük bir devlet
konumundaydılar. Bu güçlü yapıları 14. yüzyıla kadar devam etti.

Tapınakçıların kökeni Kabbala, Kabbala’nın kökeni Paganizm
ve hatta Eski Mısır’dır. 

Kabbala’ya göre yaradılışın başlangıcında daireler ya da
yörüngeler anlamına gelen Sefirot adlı maddi ve manevi nitelikli oluşumlar
vardı. Bunların toplam sayısı 32 idi.

İnsanın yaradılışı yerine kusursuz insan nitelemesi yapılan
bir Tanrı betimi vardır. Ve insanlar özel olarak bu Tanrı motifiyle bir
tutulurlar.

Günümüz materyalizmi ve fizikteki kaos teorisi Kabbalaist
evren tasarımıyla aynı çizgi üzerindeki izleklerdir.

Masonluk Tanrı dengi düşünce evriminin son aşaması, kusursuz
insan olarak karşımıza çıkar ki, bu da yine Hümanizm ve Kabbala kökenli,
onlarla uyumlu bir düşüncedir.

Hümanist ahlak sloganı yaymaya çalışan masonların, P2 Mason
Locası, Büyük Doğu Locası gibi mafya olarak etkinlik gösteren masonlarla ilgili
ikna edici bir açıklaması olamaz. Sözde hümanizm masonlar için uygun “zemini”
sağlayan bir araçtır. Anarşi ve kaos onları servet sahibi yapıyor.

Eski Mısır’da göklerin ikiz mimarı Horus ve Sut’a atfen iki
sütun sembolü kullanılır.

Klasik Yahudilik (8. – 18. yüzyıllar arası)

Haham Yahudiliği olarak tabir edilebilir. Eski Ahit tek
tanrılı değildir. Yehova (Yahweh = Jehovah) tanrıların en güçlüsüdür.
Rakiplerini kıskanan bu tanrı “halkının” onlara ibadet etmesini yasaklamıştır.

Kabbala’ya göre evren:

Asıl Tanrı -> Bilgelik (Wisdom) -> Baba

                        Bilgi
(Knowledge) -> Anne

Bu ikisinin evliliğinden bir çift genç tanrı doğar.

Erkek olan -> Ufak yüz (Small Face) -> Kutsanmış kişi
-> The holly blasedome

Dişi olan -> Kutsal kadın (lady) -> Allah’ın tecellisi

(Shekinah) -> Kraliçe (Queen)

Şeytan, Shekhinah’ın ırzına geçtiği için ilahi birleşme
gerçekleşememiştir.

İşte Yahudilerin varlığı Tanrı’nın başarısız birleşmeye
müdahalesi sonucudur. Tanrı, Musa suretinde dünyaya iner ve Yahudileri bir
araya toplar.

Her Yahudinin sabah duası Tanrının ve onun Shakhinah’ı ile
birleşmesi yönündedir.

Yahudilik Eski Ahit’ten ziyade Talmud’a dayalıdır.

Decaloque “On Emir”

“Hiçbir zaman çalma” Exodus

Gentile’den çalmak günah sayılmaz, bu ibare Talmud’a aittir.
Ve de geçerli olan (pratikte hâkim olan) budur.

Tüm yasakların Yahudi ırkçılığına uyarlamışlardır.

Babil Talmud’u asıl kabul edilir, diğer Talmud metinleri
yardımcı kaynaklardır. Babil Talmud’u Mişna ve Gamara’dan oluşur.

Mişna, 6 bölümdür. Hukuki bir metindir. M.S. 200
dolaylarında Filistin’de yazılmıştır.

Gamara, Mişna tefsiridir. İki farklı derlemeye sahiptir.
Talmud’a kaynak alınan Gamara, M.S. 200 ile 500 arasında Mezopotamya’da
yazılmış olandır.

Yahudi sınıf yapıları;

  1. Cahiller, 

  2. Kutsal kitabı bilenler

  3. Aggadah (öykü/mesel)’ı
    bilenler

  4. Gamara üzerinde çalışmış
    olanlar.

Sadece Gamara’yı bilenler Yahudilere öncülük edebilirler.

Talmud’da bir Yahudinin yine bir Yahudiden faizle borç alıp
vermesi şiddetle yasaklanmış olmasına karşın Gentile’yle faizle iş yapmak
önerilmiş/emredilmiştir.

Klasik Yahudilik geliştiği hemen her yerde tarım ve
hayvancılıktan nefret etmiştir. Köylülere karşı olan bu tutumu üzerine hiç
gidilmemiştir. Onlar kral ve soylulara bağlıydılar.

Alt sınıfı reddediş/küçümseme nedeni belki de duruşlarını
netleştirmekti.

Tarihten ibret alamayanlar ona ibret olurlar.

Kendi geçmişiyle hesaplaşamayan Yahudi toplumu çatışmanın
göbeği olmaya müstahaktır.

Voltaire’ın hayranlıkla okuduğu Çinli bilge Mancius (M.Ö. 4.
yüzyıl), kuyuya düşen çocuğu gören adam. (Merhamet)

                                  

                                   Merhamet

 

Utanma                                                 
Nezaket

                        Doğru             Yanlış

                                   Bilgelik

Günümüze dek geçerliliğini yitirmemiş Talmud metinlerinden
Mişna, 12. yüzyılda Moses Maimonides tarafından yazılan Mişna’dır.

Bir diğeri, R. Yosef Karo tarafından yazılan Shulhan
‘Arukh’tur. 14. yüzyılın sonlarında yazılmıştır.

Mişna’ya göre dolaylı yoldan Gentile öldürmek günah
değildir.

İsrail ordusu savaş sırasında karşılarına çıkacak sivilleri
Halacho’ya göre öldürmeleri yönünde emir almışlardır.

Talmud der ki, kuyuya düşmekte olan Gentile ne kurtarılır ne
de içine itilir.

Bir doktor olan İbn Meymun (Moses Maimonides) para
karşılığında bile olsa bir Gentile’i iyileştirmemeyi emrediyor.

Yahudilerde üç büyük günah Yahudi’yi öldürme, Yahudi
Tanrısını reddetme ve Yahudilerin Yahudilerle olan/olası gayrı meşru cinsel
münasebetleridir.

Tüm Gentile kadınlarını fahişe olarak kabul eden Talmud,
onlarla girilen cinsel ilişkiyi zina saymaz. Zira bir insan değil bir hayvanla
mukayese edilen Gentile kadını ile girilen cinsel ilişki bir hayvanla girilen
cinsel ilişkiden farklı değildir.

Yahudi metal para gibidir.

Olduğu yerde dik vaziyettedir ve sizin onu nasıl
göreceğinize o karar verip size öyle görünür. Bu onun doğasının özü olan
ikiyüzlülüktür.

Düşünce Yayınları

4. Baskı, Ağustos 2004

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here