Edebi ŞahsiyetlerFelsefe Yazıları

Reşat Ekrem Koçu Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Eserleri

Reşad Ekrem Koçu. Tarihçi, romancı ve öykücü, çocuk edebiyatçısı, (1905 yılında İstanbul’da doğdu, 6 temmuz 1975’te İstanbul’da öldü).

Babası Ekrem Reşad Bey (1877-1933), annesi Hacı Fatma Hanım’dır .  Bazı yazılarında Ahmet Bülent Koçu ve Reşad Ekrem imzalarını kullandı. Sırasıyla Konya Anadolu İntibah Mektebi’ni (1918), Bursa Erkek Lisesi’ni (1927) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü (1931) bitirdi.

Mezunu olduğu üniversitede yaşamı ve eserleri üzerinde önemli etkiye sahip olan Ahmed Refik Altınay’ın önce talebeliğinde sonra da asistanlığında bulundu.

1933’te meşhur “Üniversite Reformu” birçok öğretim üyesiyle birlikte Altınay’ı da tasfiye edince hocasıyla birlikte üniversiteden ayrıldı.

Emekliliğine kadar Kuleli Askerî, Pertevniyal ve Vefa liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.

Tercüman gazetesinde sohbet ve tarih fıkraları kaleme aldı. Son zamanlarda tarihî romanlarıyla tanındı. Tarihi ilgi çekici ve popüler bir hâle getirdi.

Reşad Ekrem Koçu birçok kitap ve yüzlerce makale yazdı.

Eserlerinden Bazıları:

Ruyalar/resat-ekrem-kocu” 145″ 215″

 • Forsa Halil
 • Kabakçı Mustafa
 • Dağ Padişahları
 • Erkek Kızlar
 • Patrona Halil
 • Esircibaşı
 • Kösem Sultan (2 cilt )
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Osmanlı Padişahları
 • Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane köçekleri
 • Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş
 • Kızlarağasının Piçi
 • Tarihte İstanbul Esnafı
 • Tarihimizde Garip Vakalar
 • Cevahirli Hanımsultan
 • Osmanlı Tarihinin Panoraması
 • Hatice Sultan ve Ressam Melling
 • Yeniçeriler
 • Topkapı Sarayı

  Öykü: Çocuklar: Hatıralar ve Hikâyeler (1938).

  Çocuk kitabı:
  Konuşan Eşek (1935), Kara Korsanın Peşinde 248 Çocuk (1944), Yusuf’un Borcu (1947), Bağdat Kervanı (1973), Son Yeniçeri (1973).

Bu eserlerin yanı sıra, Koçu adı, genellikle, büyük bir yayıncılık ve yazarlık macerası olarak anılan İstanbul Ansiklopedisi’yle özdeşleştirilir. Büyük bölümünü bizzat ve bazen de müstear isimler alarak yazdığı, resimlediği, kaynak bulduğu bu başeserini bitirmesi mümkün olmamış, ansiklopedi “g” harfinin ortalarında maddî yetersizlikler sebebiyle durmuştur.