Reddi Mısra – Redd-i Mısra Nedir Ne Demektir Anlamı

51

Bir gazelde, matla beytin ait mısrâların dışında kalan mısrâlardan herhangi birinin makta beytinde tekrar edilmesi hakkında kullanılan terim.