Edebiyat Sözlüğü

Reddi Matla Nedir Ne Demektir Anlamı

Redd-i Matla

Gazellerin ilk beytinin (matla) birinci yahut ikinci mısrâlarının, son beytin (makta) son mısraı olarak tekrarlanması manâsında kullanılan terim. Gazeli, belli bir fikir etrafında toplama yönünden şiire kuvvet kazandırır.