Edebiyat Sözlüğü

Recez Recez Bahri Nedir Ne Demektir Anlamı Çözümlemesi

Recez (ar. i.)

Aruz bahirlerinden birinin adı. Kelime manâsı “titreme”dir. Bu bahire ait vezinler Arab Edebiyatı’nda genellikle savaş şiirlerinde kullanılırlar. Asıl olarak dört müstef’ilün (–.-) cüz’ünden meydana gelirse de 15 kadar dalı vardır. Türk Edebiyatı’nda bunlardan en çok dört müstef’ilün (–.-), dört müfte’ilün (-..-), iki müstef’ilün (–.-) ile müfte’ilün/müfte’ilün fâilün (-..-/-..-/-.-) kalıpları kullanılmıştır.

İlgili Makaleler