Rebia Nedir, Rebia Kabilesi Tarihi, Özellikleri

0
37

 

Rebîa

Eski Kuzey Arabistan’ın en büyük ve nüfuzlu kabilesi. Adnanîlerin en büyük kabilelerinden olan Rebîa, Mudar’ia aralarında çıkan bir fitne sebebiyle Tıhane’den ayrılmağa mecbur oldu ve pek çok kollara bölündü. Otuza varan bu kollar, İslâm öncesi devirde pek mühim roller ifa etmiş oldukları gibi İslâmî devirde meydana gelen birçok kanlı hadiseye de bulaşmışlardır. Yaratılış itibariyle haşin, savaşçı ve yağmacı olan Rebîa kabilesi Bedevî hayata çok sıkı bağlıydı. Hiçbir sulta altına girmek istemezlerdi ve hürriyetlerinden asla fedakârlık etmezlerdi. Yalancı peygamberlerden Müseylimetü’l-Kezzab ile başlattıkları isyan ve karışıklıklar Haricîlerle uzun yıllar devam ettirildi. Rebîa’nın çeşitli kolları Yemame ve Bahreyn’den Irak’ın kuzeyine kadar uzanan araziye yayıldı. Hamdanîler hanedanı da Rebîa’nın Tağlib koluna mensubtu. Haricîlerin birçoğu Rebîa kabilesinden çıkmıştır. Rebîalılar Adnanîlerin istiklalini kurtarmak için Yemen hükümdarlarına karşı verdikleri mücadelede büyük bir şöhret kazandılar.