Razi Abdullatif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Razi Abdullatif Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılardan, alim ve edebiyatçı, fazilet sahibi ve tarihçi bir zat olup Üsküdarlıdır. Usul üzere tahsilini ikmal ettikten sonra evvela Şeyhü’l-İslamlık Dairesinde, sonra kadılıkla Yenişehir, Edirne ve Medine-i Münevvere’de fıkıh alimi olarak doğrulukla şer’i vazife yapıp İstanbul Kadılığına yükselmiştir. Bu şer’i hizmetlerle meşgulken 1146 (1733) tarihinde Üsküdar’da vefat etmiştir.

Görülebilen eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

şiirleri ekseri hakimanedir. Bu cümleden olarak :

Felek arayiş-i endamı bi endam için saklar,

Meta’-ı kam hoş-fercami bed-fercam için saklar.

Beyaz name-i amale akil bezl-i mal etmez,

Ki teksir-i sevad-ı defter kassam için saklar.

Huda divar-ı devlethane-i erbab-ı ikbali

Gehi ber lane-i genç-şek bi aram için saklar.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusunda medfun Sünbüliye Tarikatı şeyhlerinden hayatı kitaba geçmiş olan Nakşi İbrahim Efendi’nin şairler arasında bilinen «vefat tarihi» de bu zatındır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.