Raymundus Lullus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LULLUS, Raymundus (1235-1315)

Katalan, tanrıbilimci. Müslümanlar arasında Hıristiyanlık’ı yaymaya çalışmış, tanrıbilimle felsefenin özdeşliğini savunmuştur.

12 Ocak 1235’te Majorca Adası’nda Palma’da doğdu, 29 Haziran 1315’te Bougie’de (Cezayir’de Bejaia) ya da 25 Mart 1316’dan önce Majorca’da öldü. Otuz yaşında kendini dine adadı ve tüm mal varlığını çevresindekilere dağıttı. Fransisken tarikatına girdi. Müslümanlar’a Hıristiyanlık’ı benimsetmek amacıyla Arapça öğrendi. Majorca, Kuzey Afrika ve Anadolu’ daki Müslümanlar arasında gezerek amacını gerçekleştirmeye çalıştı. Birkaç kez tutuklandı. Bu işi tek başına başaramayacağını anlayınca, başta papa IV. Honorius olmak üzere, birçok papa ve krala haçlı seferi düzenletmeye çalıştı. 1315’te gene Kuzey Afrika’ya gittiğinde, Müslüman halk tarafından yakalanıp, taşlanarak öldürüldüğü söylenir.

Tüm Hıristiyan dünyasında birliğin sağlanması gerektiğini düşünen Lullus, Hıristiyan olmayan halkların Papalık’ın yönetimi altında birleştiği bir dünya düşlemekteydi. Yahudi ve Müslümanlar’a kendi dininin usa uygun olduğunu göstermeye çalıştı. Tanrıbi-lim ve felsefenin birliğini savunarak, İbn Rüşd’ün görüşlerine ve Hıristiyan dünyasında onu destekleyenlere karşı çıktı. Ona göre, felsefe, tanrıbilim ve tüm bilimlerin kaynağı Tanrı’nın iyilik, yücelik, güç, istenç gibi yüklemleridir. Bu yüklemler varlık ve bilginin de ilkeleridir. İstenç ustan üstündür. Lullus, düşüncelerini kanıtlamak için, türlü simgeler ve mekanik yöntemler kullanır. Bu görüşlerini yaymayı amaçlayan 4000’e yakın kitap yazdığı söylenirse de 500 dolayında kitabı bilinmektedir. Bunların en tanınmışı Ars magna’dır (“Büyük Sanat”). Lullus’un Gizemcilik, Kabakçılık ve Gerçekçilik gibi akımlardan etkilenen düşüncesi iki yüzyıl kadar canlılığını korumuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Raymundi Lulli Opera Omnia, (ö.s.), 8 cilt, I.Salzinger (der.), 1721-1742, (“Raymundus Lullus’un Bütün Yapıtları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi