Ramayana

0
24

Ramayana


Vid -> Bilgi, Veda -> Bilgi/gerçek/hakikat/kutsal bilgi demektir.

Rigveda: Vedalar’ın en eskisi ve önemlisidir. 1028 İlahiden oluşur. İlahilerde doğal görüngülerin bizzat kendilerine tapınılır.

Vedik dönemin ikinci önemli koleksiyonu Brahmanalardır.

Brahmana -> ‘Din adamı açıklamaları’

Kurban törenleri ve kurbanla ilgili diğer detaylara geniş yer verilen bu kitapta din adamları çok yüksek itibar görüyor oluşu dikkat çekicidir.

Brahmanalardan sonra orman metinleri de denilen Aranyakalar gelir. Konuları; kurban simgeciliği, mistisizm ve Brahman felsefesidir.

Vedik dönemin son kısmını Upanişadlar oluşturur.

Upatnitsad sözcüğünden türemiş olan kelimenin/sözcüğün anlamı ‘birinin dizinin dibinde oturmak’tır; Guru’nun öğrencisine verdiği derslere göndermede bulunur.

Bilinen Upanişad sayısı 13’tür. Ortak temaları Atman ve Brahman’ın aynı olduklarıdır.

Epik dönemde varlığını sürdüren destanlar ve Puranalar karmaşık olan Hint mitolojisi için çok önemlidir. Ramayana, Mahabharata ve Harivamşa adlı destanlar halk tarafından sevilen kahramanlara aittir.

Ramayana -> İlk şiir -> adi kavya

Ramayana’nın yazarı, Valmiki -> İlk şair -> kavi

Mahabharata:

Amca çocukları Pandular ve Kurular arasındaki büyük savaşı konu alır.

Efsane ve öykülerin anlatıldığı Puranalar’da beş özellik vardır: Sarga (yaratılış), Pratisarga (Yeniden yaratılış), Vamşa (Tanrıların ve Rişilerin soy kütükleri), Manvantarani (Manu devirleri), Vamşanuçarita (Hanedanın Tarihleri).

Kadere inanmak korkakların işidir. Hayat sadece kendine güvenenleri başarılı kılar.

Sebatla yapılan işler mutlaka tamamına erer, kederle yapılan işlerse yolunda gitmez.

Uçan araba -> Vimana

Saban izi -> Sita

(Ramayana) İlyada destanında olduğu gibi güzel Sita kaçırılır. Rama, Sita’yı geri almak için dev boyutlu maymunlarla ittifak yapar ve Sita kurtulur. Kuşatılan şehir, yakılıp yıkılır. Savaşın sonunda ne Sita ne de Ramayana mutlu olurlar.

Çeviri ve derleme: Asuman Belen Özcan & Hatice Derya Can

Dost Kitabevi Yayınları

Temmuz 2002, Ankara

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here