Raks Nedir Raks Etmek Ne Demektir Anlamı

0
234

Raks (ar. i.)

Arabça “sıçrayarak oynama, dans etme” manâsına gelmektedir. Genellikle bir müzik eşliğinde yapılır. Müziksiz raks çok nadirdir. Raks, her müzikde ayrı ritmler ve formlar meydana getirmiştir. Tasavvuftaki Mevlevî semâ’ına özellikle Batılılar tarafından “Mevlevî raksı” tâbiri kullanılır. Fakat buradaki “raks”ı, herhangi bir musikî refâkatinde, eğlenmek için muhtelif vücut hareketleri, ile yapılan “dans”dan kesinlikle ayırtetmek icâbeder. Zira Mevlevî semâ’ı, Allah aşkı ile çoşan gönüllerin ilâhî bir cezbe ile bedeni harekete geçirmesi hâlidir.

Raks aynı zamanda, Türk musikisinde kullanılan 10 darblı ve 16 zamanlı büyük bir usulün adıdır.