Nedir ?

Rahmet Nedir Ne Demektir Ne Anlama Gelmektedir

Rahmet (ar. i.)

Merhamet etme, acıma, yarlıgama; Allah’ın, kullarını yarlıgayıp esirgemesi, onlara acıyıp bağışlaması manâsına geldiği gibi, O’nun kullarına merhametinin bir tezahürü olarak onlara lütfettiği maddî ve manevî nimetleri de ifade eder.

Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşattığı bildirilmektedir (A’râf suresi/156. ayet) ki, bu, O’nun “Rahman” isminin bütün mevcudatta tecelli ettiğini gösterir. Buna mukabil, Allah’ın kendisine inanıp O’nun dinine sarılanları kendi rahmetine kabul buyuracağını bildirmesi (Nisâ suresi/175. ayet) de, “Rahîm” sıfatının sadece mü’minlerdeki tecellisini ifade eder (bk. Merhamet, Rahman, Rahim).

İlgili Makaleler