Rahmaniyyun Nedir Ne Demektir Anlamı

0
38

Rahmâniyyûn

Rahman (Aiiah)’a mensub olanlar, demektir. Tasavvuf’ta evliya tabakalarından birini teşkil edenler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Rahmâniyyûn, ebdâlân’dan farklı olarak her asırda üç kişiden ibaret bulunan rical olup hâtif (gaib)ten sesler duyarak Rahmân’ın maksudunu anlarlar ve ona göre vazife görürler.