Rahim Kanseri Nedir, Riskler, Tedavisi, Hakkında Bilgi

Rahim kanseri veya endometrium kanseri, kadın genital sisteminde rahim içini döşeyen endometrium tabakasından köken alan çeşitli tipteki malignensilere verilen genel isim.  En sık rastlanılan jinekolojik kanser türüdür. Genellikle yaşlı ve postmenopozal (menopoz sonrası) kadınların hastalığıdır. Kadın genital sistem kanserleri içinde prognozu en iyi olan kanserdir. Östrojen hormonu bağımlı bir hastalıktır.

Risk faktörleri

 • Atipili kompleks endometrial hiperplazi
 • Herediter nonpolipozis kolorektal kanser (HNPCC)
 • Atipili basit endometrial hiperplazi
 • Obezite
 • İnfertilite
 • Karşılanmamış östrojen tedavisi
 • Tamoksifen
 • Çocuksuz olma
 • Erken menarş (menstruasyonun erken başlaması)
 • Geç menopoz
 • Diyabet

Histopatolojik tasnif

 • Endometrioid adenokarsinom: En sık görülen alttiptir.
 • Müsinöz karsinom
 • Papiller seröz karsinom
 • Berrak hücreli karsinom
 • Skuamöz karsinom

Evreleme

Endometrial kanser cerrahi olarak evrelendirilir. FIGO evreleme sistemi kullanılır.

2010 FIGO evreleme sistemine göre endometrium kanseri evrelemesi

 • IA Tümör uterusa sınırlı, < ½ myometrial invazyon
 • IB Tümör uterusa sınırlı, > ½ myometrial invazyon
 • II Tümör uterusa sınırlı Servikal stromal invazyon var
 • IIIA Tümör seroza veya adnekslere yayılmış
 • IIIB Vajinal ve / veya parametrial tutulum var
 • IIIC1 Pelvik lenf nodu tutulumu
 • IIIC2 Para-aortik lenf nodu tutulumu, pelvik lenf nodu tutulumu olan veya olmayan
 • IVA Mesane mukozası ve / veya barsak mukozasının tutulumu
 • IVB Uzak metastaz. Karın metastazı ve / veya kasık lenf düğümleri de dahil olmak üzere

Klinik

Olguların çok büyük bir bölümünde tek bulgu olarak vajinal kanama ve akıntı görülür. Kanamaya bağlı anemi görülebilir. Alt karın ağrısı veya pelvik ağrı da görülebilir.

Tedavi

Tedavide temel yaklaşım cerrahidir. Cerrahi olarak total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi (TAH+BSO) işlemi yapılır. Bu yolla rahim, tüpler ve her iki yumurtalık cerrahi olarak çıkartılır. Ek olarak uygulanan tedavi yöntemi ise radyoterapidir (RT). Evre IV kanserlerde kemoterapi tedavisi de ek olarak uygulanabilir.

Prognoz

Endometrium adenokarsinomunda tedavi sonrası 5 yıllık yaşam oranları aşağıdaki gibidir.

Evre 5 yıllık yaşam oranı
0 90%
I-A 88%
I-B 75%
II 69%
III-A 58%
III-B 50%
III-C 47%
IV-A 17%
IV-B 15%