Ra’d Suresi Rad Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

32

Ra’d Sûresi

Gök gürültüsü manâsına gelen “Ra’d”, Kur’ân-ı Kerîm’in 13. sûresinin adıdır. Sûrenin adı 13. âyette geçer. Medine’de veya Mekke’de nâzil olduğu hakkında görüşler vardır, sûrenin muhtevasını göz önüne alanlar Mekke’de indiğini söylerler, ağırlıklı görüşe göre ise Medine’de nazil olmuştur; 43 (kırküç) âyettir.

Allah’ın varlık ve birliğinin delillerini gösteren âyetlerle başlayan Ra’d suresinde daha sonra Allah’ın ilminin sınırsızlığı, iman i!e mes’ud olanların ve inkâr sebebiyle bedbaht olanların vasıfları ve âkibetlen, kâfirlerin alaycı ve saçma İstekleri anlatılır. Sûre, “Sen Peygamber değilsin,” diyenlere karşı Hz. Muhammed’e, kendisinin peygamber olduğuna Allah’ın şahit olmasının kendisi için yeterli olduğunu söylemesini emreden âyetle sona erer.