Quentin Massys Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

MASSYS, Quentin (1465-1530)

Flaman, ressam. Antwerp Okulu’ nun kurucusudur.

Louvain’de doğdu, Antwerp’te öldü. Doğum tarihi kimi kaynaklarda 1466 olarak belirtilmektedir. Matsys ya da Metsys olarak da tanınır. Gençliğine ilişkin kesin bilgi yoktur. Babası demirci olduğundan, önce bu meslekte yetiştiği, ressam olmaya sonradan karar verdiği sanılmaktadır. 1491’de Antwerp’e giderek tanınmış ressam Bouts’un oğlu Albrecht’in atölyesinde çalışmış, iki yıl sonra da ressamlar loncasına girmiştir. 1514-1519 arasında İtalya’ya yapmış olabileceği bir gezi dışında, ölene değin Antwerp’ten ayrılmamıştır.

Massys’in döneminde Annverp, Erasmus gibi hümanist düşünürlerin de etkisiyle yeniliklere açık bir kent görünümündeydi. İtalya ile ticaret ilişkilerinin gelişmesi, gravür tekniğindeki ilerleme, Dürer ve Holbein gibi ressamların ziyaretleri, Gotik resim geleneğine sıkı sıkıya bağlı Flaman resmine Rönesans’ ın etkilerini taşımıştı. Massys, bu etkiyi yansıtan ilk Flaman ressamı olarak, Antwerp’te gelişen yeni anlayışın öncüsü sayılır. Flaman Primitifleri’nin ölçülü ve titiz üslubunu korumakla birlikte, özellikle dinsel konularda, gizemciliğe kaçmayan bir duygusallıkla, laik ve yürekli bir yaklaşım ortaya koymuştur. Dinsel temalardaki kompozisyonlarında simetrik gruplama-lar, sakin anlatımlı figürler egemendir. Dış çizgilerdeki (kontur) gelenekçi kesinlik yumuşaklığa yönelmiş, nesnelerin doymuş öz renkleri ise yerlerini soluk ve saydam eflatun, mavi, yeşil gölgelere bırakmıştır. Massys, bu tür yapıtlarında büyük ölçüde Geertgen tot Sint Jans (15.yy), Rogier van der Weyden, Jan van Eyck ve R.Campin gibi Flaman ressamların etkisinde-dir. Birçok yapıtının arka planlarının çiziminde J.Pa-tinir ile ortak çalıştığı sanılmaktadır. Azize Anna ya da Kutsal Aile adlı triptikonun (üç parçalı pano) arka planında yer alan İtalyan üslubundaki kubbeli ve kemerli yapılar, Massys’in Rönesans mimarlığını bildiğinin açık kanıtıdır. Isa’nın Gömülmesi adlı bir başka triptikon resmi, Yaşlı Bruegel’den önceki Flaman resminin en güçlü örneklerinden sayılır.