Filozof Biyografileri

Pyotr Kropotkin Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KROPOTKİN, Petr Alekseyeviç (1842-1921) Rus, siyasi düşünür ve coğrafyacı. Anarşizm’in önde gelen kuramcılarındandır.

9 Aralık 1842’de Moskova’da doğdu, 8 Şubat 1921’de Moskova yakınlarında Dmitrov’da öldü. Eski bir soylu ailesinden geliyordu. Emekli bir general olan babasının çeşitli malikânelerinde 1200 serfi vardı. Alman, Fransız ve Rus özel öğretmenlerden başlıca Batı dillerini öğrendi. 16 yaşında, St.Petersburg’daki Corps des Pages adlı soylu çocuklarına özgü askeri okula girdi. Yirmi yaşında okulunu bitirdiğinde, Herzen’in yurt dışında yayımladığı Ko-lokol (Çan) gibi yasadışı yayınları okumuş Rusya’daki çarlık otokrasisine karşı gizliden gizliye gelişen özgürlük ve devrimcilik akımlarından oldukça etkilenmişti.

1861’de II. Aleksandr’m toprak köleliğini (serfliği) kaldırması, bir yıl yaverliğini yaptığı bu çara büyük bir çoşkuyla bağlanmasına neden oldu; ancak, II. Aleksandr’ın gerici eğilimlerinin ortaya çıkması onu düş kırıklığına uğrattı. Okul birincisi ve çavuşu olduğundan dilediği seçkin askeri birliğe subay olarak atanabilecekken, bu duygularla, Amur’da yeni kurulan Atlı Kazaklar Alayı’na atanmayı istedi. Orada önce komutanın, çok geçmeden de Doğu Sibirya genel valisinin emir subayı oldu. Sibirya’da mahkûm ve sürgünlerin acı yaşamını yakından gördü. Bunlardan biri olan ozan Mikhailov’un kendisine Proudhon’ un yapıtlarını tanıtmasından sonra Anarşizm’e eğilim duymaya başladı.