Putperest Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Sözlük Anlamı

Putperest

Puta tapan demektir. Kurân’da putperest karşılığı “müşrik” sözcüğü kullanılmıştır. Müşrik (bk.Müşrik) “Allah’a ortak koşan” demektir. Putperestlerin çoğu, putları, Allah ile kendi aralarında aracı kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. Her peygamber döneminde putperestler varolmuşsa da, en ünlü putperestler, Müslümanlıktan hemen önceki dönem (cahiliye dönemi) Arap putperestleridir. Bunlar tam müşriktir. “Biz bunlara (putlara) sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz” (Zümer suresi/3. ayet) demişlerdir.

İyi bil ki, halis din ancak Allah’ındır. Ondan başka, kendilerine bir takım dostlar (mabutlar) edinenler de şöyle diyorlar: “- Biz onlara (putlara) ibadet etmiyoruz, ancak bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye yapıyoruz.” Elbette Allah, onlarla müminler arasında, ihtilâf edib durdukları şeyde (din hususunda) hükmünü verecektir. Muhakkak ki Allah, yalancı olan, kâfir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz. (Zümer suresi/3. ayet meali)