Sosyoloji Tarihi

Psikolojik Danışman Ne İş Yapar

Daha çok normal ya da orta düzeyde sıkıntı ve uyum problemi yaşayan birey ya da gruplarla çalışan meslek grubudur. Tarihsel olarak baktığımızda psikolojik da­nışmanlar daha çok eğitim ve mesleki danışmanlık alanlarında faaliyet göstermiş­lerdir. Ülkemizde Eğitim Fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümle­rinden mezun olan bu uzmanlar daha çok eğitim kurumlarının psikolojik danışma servislerinde hizmet vermektedirler. Psikolojik danışmanların hizmet verdikleri ku- rumlardaki çalışma faaliyetleri: (a) önleyici/koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, (b) da­nışmanlık, (c) kişisel gelişim programları geliştirme ve uygulama, (d) mesleki da­nışmanlık, ve (e) bir ile beş oturum arasında değişen kısa süreli psikolojik danış­manlık hizmeti vermek olarak özetlenebilir (Trull, 2005).