PSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ETİK

 

Psikologların çalışmalarında kimi zaman etik sorular baş gösterir. Bu sorulara ya­nıt ararken bir başvuru kaynağı olmak amacıyla Türk Psikologlar Derneği 2004 yı­lında bir etik yönetmelik kabul etti. Bu yönetmelik araştırma sırasında izlenmesi gereken ilkeleri de içeriyordu. Araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelerden bazıları şunlardır:

  • Araştırmalara katılım gönüllüdür. Araştırma öncesi olası katılımcılara araştır­ma hakkında bilgi verilip araştırmaya dahil olmak istediklerine dair onayla­rının alınması gerekir.
  • Katılımcılar araştırmadan istedikleri zaman çıkabilirler.
  • Kişilerden edinilen bilgilerin gizliliğinin korunması gerekir.
  • Katılımcılara daima nezaket ve saygıyla davranılır.
  • Katılımcılara araştırmanın sonunda araştırma hakkında bilgi edinme olanağı verilir.