Proplastid Nedir?

81

Bitkilerde bulunan bulunan bir organel olan plastidlerin oluşumundan sorumlu olan ve bitkilerde meristematik dokularda lokalize olmuş yapılara PROPLASTİD(=proplastid denir.

>

Bitkilerde bulunan bulunan bir organel olan plastidlerin oluşumundan sorumlu olan ve bitkilerde meristematik dokularda lokalize olmuş yapılara PROPLASTİD(=proplastid denir.

İlgili konular:

  1. Plastid Nedir?
  2. Golgi Aygıtı Nedir?
  3. Yağ Asidi Nedir?
  4. Diktiyozom Nedir?