PROFAN

 

PROFAN

 

Profan ve kutsal
dünyalar arasındaki kar­şıtlık, evrensel bir kültürel ayrımdır. Kutsal
(sacved), gündelik işler, çalışma ve ailevi görevlerden oluşan profan dünyadan
bir ri-tüele sahip olmasıyla aynlır. Profan dünya­ya yönelik iki temel tutum
sözkon usudur.

 1) Dünyanın reddi. Örneğin dünyevi ger­çeklikten mistik
kaçış

 2) Profan dünyada hakim olma. Örneğin ibadet, perhiz ve nef­sine
eziyet etmek suretiyle vücudun çileyle kontrol edilmesi. Sanayi toplumlarında
kut­salın gerilemesi, dinin anlamının, ayinlerin ve karizmatik yönetimin
ortadan kalktığı

hayatın
sekülarizasyonunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

(SBA) Bk, Ayin, Kutsal