Plazma Hücresi Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Plazma hücreleri, plazma B hücreleri veya plazmositler; organizmanın sıvısal dirençliliğinde çok mühim rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleridir.

Poligonal, oval veya yuvarlak şekilli, 10-20 mikron büyüklüğünde, koyu bazofilik sitoplazmalı hücrelerdir. Çekirdekleri küreseldir, çekirdekteki kromatin dağılımı tipiktir. Merkezden çevreye doğru yayılan kalın ökromatin bölge plazmosite özgü çekirdek görünümünü kazandırır. Çekirdeğin yanında büyük bir golgi kompleksi bulunur. Sitoplazmanın geri kalanı granüllü endoplazmik retikulum ile kaplıdır. Bu durum sitoplazmaya bazofilik özellik kazandırır.

B lenfositleri kökenleridir. Lenf düğümleri ve dalakta çok bulunan hücrelerdir.

Doğuştan çok fazla ya da çok az sayıda olabilirler. Hiperglobulinemia, kişilerin dokularında fazla sayıda plazma hücresi ve kanlarında yoğun antikor bulunmasına; agammaglobulinemia, kişilerin antijene karşı hiç antikor üretememesi, yani plazma hücrelerinin vücutta hiç bulunmamasına denir.