Platon – Kritias

Platon – Kritias

Timaios

…cezanın haklısı da yanlışlık yapanın
yanlışını düzeltmek, düzeni yeniden kurmaktır. (106b)

Kritias

İnsanlara tanrılardan söz ederken
onları tatmin etmek, gerçekten biz ölümlülere, ölümlülerden söz etmekten daha
kolay gibi görünüyor. Çünkü dinleyenlerin, kendilerine bu kadar yabancı olan
meseleler üzerinde görgüsüz ve kara cahil olmaları, bu konuda söz söylemek
isteyenlerin işini kolaylaştırır. (s. 107b)

Göklere, tanrılara ait şeylerin
sözünü ederken, söylediklerimizin onlarla pek küçük bir benzeyişi de olsa, buna
kanarız; ama insana ait, ölümlü şeyleri ince eler, sıkı dokuruz. (s. 107d)

Hermokrates

…korkaklar hiçbir zaman zafer
anıtları dikememişlerdir. Sözlerine cesaretle başla, (s. 108c)

Kritias

Herakles Sütunlarının iç taraflarında
yaşayan kavimlerle dışında yaşayanlar arasındaki savaşın üzerinden dokuz bin
yıl geçtiği söyleniyor. İşte şimdi size uzun uzadıya bu savaşı anlatacağım.

Atlantis adasının,

Depremler sonunda suya gömülerek,

…gemilerin geçmesine engel bir balçık
yığınından ibaret kalmış.

Vaktiyle tanrılar bütün dünyayı, yer
yer kendi aralarında paylaşmışlardı. (s. 108e/109a,b)

…inandırma kuvvetiyle, ruhlarımıza
istedikleri gibi hükmettiler.

Paylarına düşen bölgelerde böylece hüküm
sürdüler.

Hephaistos ile Athena, müşterek pay
olarak bu yerleri aldılar. (s. 109c)

Poseidon’un bütün bu oğulları ve
onların çocukları birçok nesiller boyunca bu memlekette yaşadılar. (s. 114c)

İçlerinden hep en yaşlıları kral
oluyordu. (s. 114d)

Adanın birçok yerlerinden çıkarılan
oreikhalkon adındaki bu maden, o zaman bilinen madenlerin, altından sonra en
değerlisiydi. (s. 114e)

…ölümlülerle sık sık birleşmeleri
yüzünden, kendilerindeki tanrısal öz git gide azalıp insanlık özü üstün gelmeye
başlayınca, o zaman, içinde yaşadıkları refahı hazmedemeyerek, soysuzlaşmaya
başladılar; görmesini bilenlere çirkin göründüler, çünkü en değerli şeylerinin
en güzellerini kaybetmişlerdi. (s. 121a, b)

Türkçeleştiren: Erol Güney & Lütfi Ay

Sosyal Yayınlar, 2001