Pieter Geyl Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

GEYL, Pieter (1887-1966)

Hollandalı tarihçi. Hollanda tarihi üstüne yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

15    Aralık 1887’de Hollanda’da Dort’ta doğdu, 31 Aralık 1966’da Utrecht’te öldü. Leiden Üniversitesi’nde tarih öğrenimi gördü. 1913’te doktora derecesi aldı. Aynı yıl Niuwe Rodterdamse Courant adlı Hollanda gazetesinin Londra muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1919’da Londra Üniversitesi’nde Hollanda tarihi ve kurumlan profesörü oldu ve bu görevini 1935’e değin sürdürdü. 1940’ta, I. Napoleon ile Adolf Hitler arasında benzerlik kurduğu gerekçesiyle Naziler tarafından tutuklandı. 1941 ’e değin Buchenwald’da tutuklu kaldı. 1941’de Hollanda’ya, toplama kampına gönderildi.1944’te serbest bırakıldı. II.  Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle öğretim üyeliği görevine döndü.

Geyl, yapıtlarında genellikle 1579-1795 döneminde Felemenk Cumhuriyeti’ne egemen olan Orange prensleri ile ulusal çıkarlar arasındaki çelişkileri incelemiştir. 1924’te yayımlanan Willem IV en Erigland: tot 1748 (“1748’e değin Wilhelm IV ve İngiltere”) adlı kitabında Orange Partisi ile Cumhuriyetçi Devlet Partisi arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın Felemenk Cumhuriyeti’nin dış siyaseti üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. 1925’te ilk cildi, 1930’da da ikinci cildi yayımlanan De Groot Nederlandsche gedacbte (“Büyük-Hollanda Düşüncesi”) adlı kitabında ise Hollanda ve Flander’in (bugün Hollanda, Fransa ve Belçika arasında bölünmüştür) tarihlerinin birliği üzerinde durmaktadır. Geschiedenis van de Nederlandse stam (“Hollanda’nın Tarihi”) adlı kitabı Hollanda tarihi konusunda en çok başvurulan kaynaklardan biridir. Geyl, altı ciltlik bu yapıtta ülke tarihini başlangıcından 1798’e değin incelemiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Willem IV en England tot 1748, 1924, (“1748’e değin Wilhelm IV ve Ingiltere”); De Groot-Nederlandsche gedachte, 2 cilt, 1925-1930, (“Büyük Hollanda Düşüncesi”); Geschiedenis van de Nederlandsche stam, 3 cilt, 1931-1937, (“Hollanda’nın Tarihi”); Orange en Stuart 1641-1672, 1939, (“1641-1672 Döneminde Orange ve Stuart”); O Vrijheid! Sonnetten, 1945, (“Ey Özgürlük! Soneler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi