Pierre Mendes France Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

25

MENDES-FRANCE, Pierre (1907-1982)

Fransız siyaset ve devlet adamı. Başbakanlığı sırasında Vietnam’daki sömürge savaşma son veren Cenevre Antlaşması’m imzalamıştır.

11 Ocak 1907’de Paris’te doğdu, 18 Ekim 1982’de aynı kentte öldü. Kumaş ticaretiyle uğraşan babası Yahudi bir aileden geliyordu. On altı yaşındayken babasının da üye olduğu Radikal Sosyalist Parti’ye (RSP) katıldı. Yükseköğrenimi Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Siyasal Bilimler Yüksek Okulu’nda tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başladı. Aynı dönemde iktisat üzerine çeşitli kitaplar yazdı. 1932’de milletvekili seçilerek RSP’den Ulusal Meclis’e girdi. 1934’te Louviers kentinin belediye başkanlığına seçildi ve bu görevini 1954’e değin sürdürdü.

Mart-Nisan 1938’de Leon Blum başkanlığındaki İkinci Halk Cephesi hükümetinde maliye bakanlığı müsteşarlığı görevinde bulundu. II.Dünya Savaşı başlayınca gönüllü olarak hava kuvvetlerine yazıldı. Haziran 1940’ta Paris’in Naziler tarafından işgal edilmesinden sonra ailesiyle birlikte Fas’a kaçarken yakalandı. Altı yıl hapse mahkûm edildiyse de hapisten kaçmayı başararak, Şubat 1942’de Londra’ya geçti. Orada, de Gaulle’ün Özgür Fransız Güçleri’ne katılarak 1943’e değin fiilen savaştı. Kasım 1943’te de Gaulle’ün Cezayir’de kurduğu Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin mali komiserliğine getirildi. Temmuz 1944’te IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) kuruluş çalışmalarının yapıldığı Bretton Woods Konferansında Fransız kuruluna başkanlık etti. Eylül 1944’te de Gaulle başkanlığında kurulan geçici hükümette ulusal ekonomi bakanı oldu. Ancak karaborsanın önüne geçilmesini, fiyatlara ve ücretlere tavan koyulmasını öngören enflasyon karşıtı iktisadi planı reddedilince Nisan 1954’te bakanlıktan istifa etti.