Filozoflar

Pierre Maurice Marie Duhem (Filozoflar Biyografileri)

Pierre Duhem

filozof-4/pierre_duhem” 186″ 221″ Pierre Maurice Marie Duhem, (9 Haziran 1861 – 14 Eylül 1916),yılları arasında yaşamış, Fransız matematikçi, fizikçi ve felsefeci. Formel bir bilimsel kuram anlayışı geliştirmiş olan Duhem, bilimsel bir kuramın, bize deneyin gelecekteki seyrini önceden kestirme olanağı veren yararlı bir kalkül olduğunu, fakat öğelerinin dış dünyada hiçbir şeye karşılık gelmediğini ya da hiçbir şeye referansta bulunmadığını iddia etmiştir.