Pierre Berenger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

25

Pierre Berenger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (999-1088) Fransız tanrıbilimci. Şaraplı ekmek gizeminin Tann’nın gövdesi ve kanı­na yansıdığı görüşünü yadsımıştır. Tours’da doğdu, St. Cosme Adası’nda öldü. Zengin bir aileden gelen Berenger eğitimini Chartres’ de Fulbertus’un yanında bitirdi. Tours’a döndüğün­de Katedral özel kurul üyeliğine ve St. Martin Okulu’nun başkanlığına seçildi (1029). 1040’ta Angers başpapazlık görevine getirildi.

Kolay kolay etki altında kalmayan ve düşüncenin bağımsızlığını savunan Berenger egemen inançlara aykırı savlar ileri sürmeye başladı. Din törenlerinde verilen ekmek ile şarap tözünün İsa’nın gerçek eti ve kanından yapıldığını savunan görüşü yadsıdı. Bu konuda daha çok Corbie keşişi Ratramnus’un düşün­celerine eğilim duydu. Ona göre İsa’nın eti ve kanında bulunduğu ileri sürülen ekmek ve şarap öğeleri birer kavram olmaktan öteye geçemezdi.

Berenger’in Ratramnus’un görüşlerini benimse­mesi, inancından kuşku duyulmasına yol açınca 1050- 1C79 arasında birkaç kez tutuklandı. Her kovuştur­maya uğradığında düşüncesinin değiştiğim söyleyerek serbest bırakılmasını sağlamış, sonra yine görüşlerini yaymayı sürdürmüştü.

108S’den sonra susarak St. Cosme Adası’na çekildi ve yaşamının son günlerini içine kapanarak geçirdi. Berenger din sorunlarına dialektik yöntemi uygulayarak çağdaşlarına bu alanda öncülük etti.

Töz dönüşümü (trans substantiation) kuramını us ilkelerine aykırı bulunca ekmek ile şarap gizemini Tanrı gizeminin görünür bir yansıması diye savundu. Ona göre ekmek ve şarap İsa’nın kanı ve etiyle ilgili değildi. Gerçeği değiştirme olanağı yoktu. Kutsal evrende gerçek “Tanrı” ise, dünyada da “akıl’dır. Hiç bir olağanüstü olay, başarı ve egemenlik doğruyu yanlış, yanlışı doğru yapamazdı. Berenger din ve felsefe sorunlarının çözülüşünde us ilkelerine daya­nan bir yöntem uygulamakla kendinden sonra gelen­lere ışık tutmuş, özellikle Abaelardus üzerinde etkili olmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

De Sacra Coenna, (“Kutsai Birlik Üstüne”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983