Pierre Beaumarchais Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEAUMARCHAIS, Pierre- Augustin Caron de (1732-1799)

Fransız oyun yazarı. 18. yy Fransız komedyasını bir toplumsal taşlama türüne dönüştürdüğü oyunlarıyla tanınmıştır.

24 Ocak 1732’de Paris’te doğdu. Bir saatçinin oğluydu. Gençliğinde bu zanaatı öğrendi ve XV. Louis’nin sarayında saatçi olarak görevlendirildi. Bir saray memurunun dul karısıyla evlendikten sonra sarayda kendine bir yer edindi. Orta sınıftan aristokrat çevreye yükselince “de Beaumarchais” adını aldı. XV. Louis’nin kızlarına müzik dersleri verdi, saray konserlerini yönetti. Kralın gizli ajanı olarak maceralı bir yaşam sürdü. Yaptığı düellolar ve karıştığı para işleri nedeniyle hakkında birkaç kez dava açıldı. 1773’teki mahkemede savcılık görevini yüklenen saray danışmanı Goezman’la yaptığı polemikleri ve Goezman’ın karısının ondan rüşvet aldığını açıkladığı yazılarını Memoires (“Bildirgeler”) adlı yapıtında topladı. Davayı kaybetti, ama devrin yargı organlarının çarpık işleyişini açıklayan yazılarıyla halkın desteğini kazandı. Daha sonraki yıllarda silah tüccarlığına başladı, 1776’da Amerika’nın ulusal bağımsızlığı için savaşan devrimcilere silah yardımı yaptı. Voltaire’in tüm yapıtlarını ilk kez yayımladı. Öte yandan krala karşı vurt dışında yergiler yazıp bastıranların kovuşturmasıyla görevlendirildi. Düş ürünü bazı yergiciler yaratıp bunların saldırısına uğradığını ilen sürerek bu görevi geçiştirmeye çalıştı. Son yılları Fransız Devri-mi’nm karışık ortamında geçti. Devrim’in önderleriyle anlaşamadı, Jean Paul Marat tarafından hapse attırıldı ve giyotinden son anda kurtuldu. Terör dönemini Fransa dışında geçirdi. 18 Mayıs 1799’da Fransa’da öldü.

Beaumarchais’nin ilk oyunu Eııgenie bir kont tarafından evlilik vaadiyle aldatılan bir kızı konu alır. Kızın ağabeysıyle yaptığı düellodan sonra kont sevgilisine döner. Eugenie Diderot üslubunda bir “burjuva ovunu” (drame bourgeois) olarak yazılmış, ancak bu türün başarılı bir örneği olamamıştır. Yazarın aynı türde yazdığı ikinci oyunu Les Deux Amis (“İki Arkadaş”) daha başarılı olmakla birlikte, komedyalarının düzeyine erişememiştir.