Felsefeciler

Philon (İskenderiyeli Yahudi Philon) (Filozoflar Biyografileri)

filozof/philon skenderiyeli yahudi philon” 189″ 268″

Philon

 

(M.Ö. 15/10 – M.S. 45/50) Yahudi filozofu. Helenstik Yahudiliğin en önemli temsilcilerinden biri olan Philon, vahye dayalı iman ile felsefi düşünce arasında bir birleşim deneyen ilk düşünür olarak felsefe tarihinde önemli bir yeri vardır. Yahudi tarihçi İosephos (M.S. I. yüzyıl) Philon’un soylu bir aileden geldiğini söyler. İskenderiye’deki diğer Yahudiler gibi Philon’da bir Yunan gymnasion’unda öğrenim görmüş olmalıdır. Tümünü Yunanca kaleme aldığı yapıtlarında çok sayıda Yunan yazarından, özellikle manzum oyun ve destan şairlerinden söz eder; Yunan retorik okullarının tekniklerini kullanır ve gymnasionları över.

Öte yandan yapıtları, kendini tam anlamıyla dindar bir Yahudi saydığını gösteren ipuçları içerir. 39 – 40 yaşlarında İskenderiye’de Yahudilere karşı düzenlenen bir soykırımdan sonra, Ptolemaios döneminde güvence altına alınan ve İmparator Augustus’un onayladığı Yahudi haklarını geri vermesini istemek için İmparator Caligula’ya giden bir heyete başkanlık eder.

Philon’un felsefi görüşleri özelikle Platon, Aristoteles, Yeni Pythagorasçılar, Kinikler ve Stoacılar’ın etkisi altında gelişmiştir. Temel felsefi yaklaşımı Platon’a yakındır. Ama, kozmoloji ve etik gibi konularda özellikle Aristoteles’e çok şey borçludur. Öte yandan Yeni Pythagorasçılar’dan, sayıların özellikle de yedi sayısının mistik anlamı ve ölümsüzlüğe hazırlık olarak öz disiplinli bir yaşam sürdürmekle ilgili görüşlerini almıştır. Kinikler de eleştiri yöntemleriyle, Philon’un görüşlerini açıklama biçimi üzerinde etkili olmuştur.

Başka okullara oranla Stoacılar’ın terminolojisini daha sık kullanmakla birlikte; bu okulun düşüncelerini de eleştirdi. tanrının varlığının bilinebilirliği ile özünün bilinemezliği arasındaki ayrımı ilk kez vurguladı. O dönemde geçerli olan Yunan felsefi düşüncesinin, doğanın değişmez yasalarına bağımlı evrensel kayra anlayışına karşı, doğa yasalarını geçersiz kılabilen bireysel kayra anlayışını savundu.