Philippe de Commines Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

24

COMMINES, Phillipe de (1447-1511)

Fransız tarihçi ve devlet adamı. Çağdaş tarihçiliğin öncülerindendir.

1447’de Renescure’de doğdu, 18 Ekim 1511’de Argenton’da öldü. Soylu bir Flemenk ailenin oğludur. Küçük yaşta yetim kaldı ve sınırlı bir öğrenim gördü. 1463’te Burgonya sarayına girdi. 1464’te İyi Phillipe’in oğlu Korkusuz Charles’ın yardımcılığına getirildi. 1467’de İyi Phillipe ölünce dük olan Korkusuz Charles’m danışmanı ve elçisi oldu. Burgonya Düklüğü ile Kral XI. Louis arasındaki anlaşmazlıklar, Charles’m dük olmasından sonra daha da arttı. Charles, XI. Louis’yi 1468’de Peronne’da toplanan bir konferansta tutuklattı. Commines iki tarafı uzlaştırmaya çalıştı. XI. Louis diplomasi yeteneğini beğendiği Commines’in Charles’dan ayrılarak kendisine hizmet etmesini önerdi ve Commines ölümüne dek Louis’nin en güvendiği danışmanı ve yardımcısı oldu. Bu hizmetleri karşılığında büyük maddi olanaklara kavuştu. 1483’te Louis ölünce, VIII. Charles reşit oluncaya kadar bu ülkeyi yönetecek olan naipler kuruluna üye seçildi. Anne de Beaujeau’nun danışmanı oldu. Hükümete karşı Orleans Dükü ile birleşerek entrikaya kalkışınca tutuklandı. Aylarca sürgünde kaldıktan sonra 1489’da VIII. Charles’m güvenini kazandı. Charles onu önce danışman, sonra Venedik elçisi yaptı. 1494’te İtalya seferine katıldı.

15. yy’ın siyasi olaylarını anlatan Memoires (“Anılar”) adını taşıyan 8 ciltlik kitabı en önemli yapıtıdır. 1464-1498 arasında yazdığı bu anılarında, çağdaş tarih yazımının ilk örneğini verdi, ilk bölümü XI. Louis’nin iktidarını ve bu dönemin olaylarını, ikinci bölümü ise VIII. Charles’ın İtalya Seferi’ni anlatan kitap, önemli bir tarihi kaynak niteliğindedir. Siyasi yaşamda kralların rolünü övdüğü, siyaseti kralların gücünü artırmak için bir araç olarak gördüğü için çağdaşı N. Machiavelli’ye benzetilir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi