Philipp von Jolly Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

Jolly, o dönemde kullanılan birçok ölçüm aletini  geliştirdiği gibi, kendisinin tasarladığı yeni araçlarla da deneysel fizik laboratuvarlarını zenginleştiren başanlı bir tasarımcıdır. Yaptığı aygıtların en önemlilerinden biri “Jolly terazisi” adıyla bilinen yaylı terazidir. Bir cismin havadaki ağırlığının sudaki ağırlık kaybına oranının o cismin özgül ağırlığına eşit olduğu düşüncesinden yola çıkan Jolly, bu buluşuyla yalnız katiların değil, sıvıların özgül ağırlıklarının da ölçülebilmesini sağlamıştır.

1878-1881 arası yerçekimi ivmesinin ve Yer yoğunluğunun ölçümünde kullanılan çok duyarlı aletler geliştirerek, başarılı deney ve ölçümleriyle yerçekiminin yükseltiye bağlı olduğunu ortaya koy-fhuştur. Çeşitli yöntemlerle havadaki oksijen miktarını araştırırken elde ettiği önemli bir bulgu da, yerkürenin kutup bölgelerindeki oksijen miktarının tropikal bölgelerdekine oranla daha fazla olduğudur. Çok tutarlı sonuçlara varamamış olmasına karşın geçişme (osmoz) olayına ilişkin çalışmaları da kendisinden sonraki araştırmacılara ışık tutmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Dıe Principien der Mechanik gemeinfasslichdargestellt,852, (“Mekaniğin Genel İlkeleri”); Uber die Physik der Molecularkrafte, 1857, (“Mole-küllerarası Kuvvetler Fiziği Üzerine”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi