Peygamberlerin Meslekleri, Peygamberler ve Meslekleri

Hz. Adem: İlk ziraat mühendisi ve çiftçiydi.
Hz. Şid: Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusuydu.
Hz. İdris: İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.
Hz. Nuh: Marangozların, gemicilerin, denizcilerin ve barbarosların piriydi.
Hz. Hud: Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.
Hz. Salih: Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.
Hz. İbrahim: Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz. Süleyman’a ve Mimar Sinan’a önderlik etmiştir.
Hz. Lut: Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.
Hz. İsmail: Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da piridir.
Hz. İshak: Çobandı.
Hz. Yakub: Çobandı.
Hz. Yusuf: Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.
Hz. Eyyub: Ziraatcıydı.
Hz. Şuayb: Ziraatcıydı.
Hz. Musa: Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb’a hizmetçilik etmiştir. Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.
Hz. Harun: Vezirdi.
Hz. Davud: Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır.
Hz. Süleyman: Emir, hükümdardı. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.
Hz. Zülkifl: Ekmek pişirirdi, fırıncıların piriydi.
Hz. İlyas: Dokumacı ve iplikçilerin piriydi.
Hz. Yunus: Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piriydi.
Hz. Üzeyr: Bahçıvandı. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.
Hz. Lokman: Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.
Hz. Zekeriyya: Marangozdu.
Hz. İsa: Avcıydı. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piriydi. Aynı zamanda doktorların piridir.
Hz. Muhammed: Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.