Edebiyat

Pertev Naili Boratav Kimdir Hayatı Eserleri

Pertev Nailî Boratav. Türk halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı ( D. 2 Eylül 1907, Gümülcine,Darıdere – Ö. 16 Mart 1998, İstanbul).

Hayatı

Tahsil hayatı Mudurnu İlkokulu’yla başladı. İstanbul’da Kumkapı Fransız Koleji’nde (1919-1924), Gelenbevi ve İstanbul liselerinde (1924-1927) okudu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü ve Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi (1930). Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Türkiyat Enstitüsü’nde Fuad Köprülü’nün asistanlığını yaptı(1930-1932).

Konya Lisesi ve Erkek Öğretmen Okulu’nda Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı (1932-1936). Almanya’da devlet bursuyle bir yıl kaldı, yurda dönüşünde Mülkiye Mektebi’nde kütüphane memuru oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde Türk halk edebiyatı doçentliğine atandı (1938). Aynı fakültede Türk folkloru profesörü oldu (1946). Ankarada Behice Boran’ın çıkardığı Yurt ve Dünya dergisini, 21. sayıdan başlayarak yönetti. 1948’de CHP iktidarınca komünizmi yaydığı gerekçesiyle fakültedeki kürsüsünün kaldırılması üzerine üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı.

1948-1952 yılları arasında ABD Stanford Üniversitesi’ndeki Hoover Kütüphanesi’nin Türkiye bölümünü kurdu. 1952’de Fransa’ya gitti. Bugün, Paris’te Centre National de la Recherche Scientifique’te araştırma uzmanı, École Pratique des Hautes Etudes’de de Türk halk edebiyatı ve Osmanlı arşiv ve belgesi üstüne seminer yöneticiliği yaptı. 16 Mart 1998’de İstanbul’da öldü.

Çalışma Alanı

Pertev Boratav, Türk folkloru ve halk edebiyatı konularında başarılı çalışmalarıyle ün yapmış bir bilim adamıdır. Öğretmenliği ve öğretim üyeliği sırasında Anadolu’yu gezmiş, folklor ve halk edebiyatı ile ilgili araştırma ve derlemeler yapmış, derlediği malzemeleri ilmi yöntemle değerlendirmiştir. Köroğlu destanı adlı eserinde Köroğlu’nun, kişiliği çevresinde yaratılan destanı, tarihi olaylarla ilişkisini değişik biçimleriyle ortaya koymuş; Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliğinde halk hikayelerinin kaynaklarını, oluşumunu ve genel özelliklerini belirleyerek sınıflandırma denemesi yapmıştır. Özellikle Türk masalları üzerinde duran Boratav, Az Gittik Uz Gittik adlı masal derlemesinde yer alan özgün incelemesinde masaldan çağdaş roman ve hikâyeye uzanan çizgiyi belirtmeğe çalışmıştır. Her kültürün kaynağında halk kültürünün bulunduğuna inanan Boratav, eserleriyle de bu inancını pekiştirme çabasındadır.

Eserleri

Köroğlu Destanı, 1931,Folklor ve Edebiyat I, 1939, Bey Böyrek Hikayesine Ait Metinler, 1939, • Halk Edebiyatı Dersleri, 1942,  Pir Sultan Abdal, 1943, (Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte)  İzahlı Halk Şiiri antolojisi, 1943, (H. V. Fıratlı ile birlikte)Folklor ve Edebiyat II, 1945, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği,1946,Typen Türkischer Volsmarchen, 1953, (Türk masalları katalogu) (Wolfram Eberhard ile birlikte]Zaman Zaman İçinde, 1958, 1992Le Tekerleme, (Tekerleme) 1963, (Paris)Az Gittik , Uz Gittik, 1969,  100 Soruda Türk Folkloru, 1969, Nasreddin Hoca, 1996

İlgili Makaleler