Paul Samuelson Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

SAMUELSON, Paul Anthony (1915 – 13 Aralık 2009, Belmont, Massachusetts) ABD’lî iktisatçı. Neo-Klasik iktisadın matematiksel formülasyonuna katkıda bulunmuş, Keynesci ve Neo-Klasik görüşlerin sentezini yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır.

15 Mayıs 1915’te Indiana Eyaleti’nde Gary kentinde doğdu. Chicago Üniversitesi’ndeki iktisat öğrenimini 1935’te bitirdikten sonra 1941’de Harvard Üniversi-tesi’nden doktorasını aldı. 1940 yılında Massachusetts Institute of Technology’de öğretim üyesi olarak göreve başlayan ve halen (1985) aynı görevi sürdüren Samuelson, Amerikan Ekonometri Derneği başkanlığında ve Econometrica dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1947’de Amerikan İktisat Derneği tarafından “iktisat kuramına en önemli katkıyı yapan genç iktisatçı”ya verilmek üzere konan John Bates Clark madalyasını kazanan Samuelson’a, özellikle matematiksel iktisadın gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle 1971 yılında Nobel İktisat Ödülü verildi.

Samuelson iktisadın pekçok dalı ile uğraşmış, yüzlerce çalışma yapmıştır. İlk önemli çalışması henüz bir doktora öğrencisi iken 1939’da yazdığı “Interaction Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration”, (“Çoğaltan Analizi ile Hızlandırma İlkesinin Karşılıklı Etkileşimi”) adlı makaledir. Bu makalede Keynesci çözümlemenin çoğaltan ve hızlandıran etkileri bir araya geldiğinde kapitalist ekonominin etkinlik haciminin nasıl dalgalanmalarla karşılaşacağını göstermiştir. 1947’de yayımladığı The Foundations of Economic Analysis (“İktisadi Analizin Temelleri”) Samuelson’a büyük ün kazandırmıştır. Matematiksel yöntemlerin iktisadi konulara yoğun ve yetkin bir biçimde uygulandığı bu çalışmada, Neo-Klasik iktisadın çeşitli öğelerini matematiksel olarak formüle etmiştir. Çözümlemesine tüketicilerin faydalarını, firmaların ise kârlarını ençoklaştırmayı amaçladıkları önermelerinden başlayan Samuelson, arz ve talep kuramlarını türetmektedir. Bu çalışmada, ayrıca, piyasa dengesinin dinamik kararlılığı da incelenmiştir. Robert Dorfman ve Robert M.Solovv ile birlikte yazdığı ve 1958’de yayımlanan Linear Programming and Economic Analysis (“Doğrusal Programlama ve İktisadi Analiz”) Samuelson’un matematiksel iktisat alanındaki ikinci önemli yapıtını oluşturmaktır.