Paul Ricoeur – Avrupa İçin Yeni Bir Ethos Üzerine Düşünceler

Paul Ricoeur – Avrupa İçin Yeni Bir Ethos Üzerine Düşünceler

Çeviri edimseldir (de facto) çevirilebilirlik ise hukuksaldır (de jure).

Tercih edilecek model, Von Humbolt’un önerdiği daha alçakgönüllü modeldir; kendi dilinin özgül ruhunu yabancı dilin özgül ruhu düzeyine yükseltme modeli, özellikle de alıcı bir dil için bir meydan okuma oluşturan özgül üretimler söz konusu olduğunda.

Öykülerde birbirine karışmış oluruz,

Gelenek; taşıma, iletme demektir.

Gelenek, borcun geçmişi ilgilendiren yanını temsil eder ve hiçten hiçbir şey çıkmayacağını anımsatır. Fakat bir gelenek ancak kesintisiz bir yeniden yorumlanma sürecinde tutulabiliyorsa canlı kalır.

Bağışlama, geçmişin ve bu yolla özel anlatı kimliklerinin yeniden gözden geçirilmesinin özel bir biçimidir.

Başkalarının acılarından ilerlemek gerekir; kendi acılarını yeniden gözden geçirmeden önce başkalarının acılarını hayal etme.

Avrupa’nın geçmişi zalimdir.

Bağışlanamaz şeylerin de bağışlamanın da bir zamanı vardır. Bağışlama devamlı sabır ister.

Çeviren: Mehmet H. Doğan

Avrupa’yı Düşünmek

Cogito, Sayı 39, Bahar 2004