Paul Radin Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

26

RADIN, Paul (1883-1959)

Polonya asıllı ABD’li antropolog. İlkel toplumlarda din ve mitoloji konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

2 Nisan 1883’te Polonya’da Lodz’da doğdu, 21 Şubat 1959’da New York kentinde öldü. Yükseköğrenimini küçük yaşta gittiği New York kentindeki City College’ da yaptı. 1902’de mezun olduktan bir süre sonra tarih ve antropoloji okumak üzere Columbia Üniversitesi’ne girdi. Orada antropolog F.Boas’ın ve tarihçi J.H.Robin-son’m görüşlerinden etkilendi. Kuzey Amerika’da yaşayan Winnebago, Huave, Ojibvva, Fox, Zapotec, Wappo ve Vintur yerlileri arasında Boas’ın yönetiminde yapılan alan araştırmalarına katıldı. Wiscbnsin’de yaşayan Win-nebago yerlilerinin kültürel özelliklerini incelemeye ağırlık veren Radin, bu konuda bir çok monografi ve kitap yazdı. Özellikle Crashing Tbunder (‘ ‘Şiddetli Gök Gürültüsü”) adlı kitabı yerlilerden elde edilen otobiyografik bilgilerin kullanılmasında ilk ve en önemli yapıtlardan biri oldu. 1911’de doktorasını tamamladıktan sonra Kanada’da yapılan jeoloji araştırmalarına katıldı. Çeşitli zamanlarda Mills College’da, Black Mountain College’da, Kenyon Coüegc’da ve California, Fisk, Chicago, Cambridge ve Brandeis üniversitelerinde ders verdi. Radin ilkel toplumlar üzerine geliştirdiği tarihsel modelini, iktisadi ve toplumsal yapı, din, felsefe ve psikolojinin bireşimine dayandırmıştır. Çalışmalarım özellikle ilkel toplumda folklor, din ve dil üzerine yoğunlaştırmıştır. İlkel insan ve çağdaş insan zihniyeti arasındaki farkın niteliksel değil, yalnızca düzeysel bir fark olduğunu ileri sürmüştür. İlkel insanın da yaşam mücadelesinde derin, ayrıntılandırılmış ve anlaşılabilir tepkiler gösterdiğini savunarak, insanın ahlaki bilincinin uygarlığın gelişmesiyle arttığı doğrultusundaki görüşü benimsememiştir.