Paul Menzer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

28

MENZER, Paul (1873-1960)

Alman, filozof. Kant felsefesinin tanınmasına çalışmış, Yeni-Kantçı öğretinin kurulmasında katkısı olmuştur.

3 Mart 1873’te Berlin’de doğdu, 21 Mayıs 1960’ta Halle’de öldü. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra Berlin Üniversitesi’nde felsefe, ahlak ve metafizik okudu, 1908’den sonra Halle Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görevini sürdürdü. Kant-Studien (Kant Araştırmaları) adlı yayımların yöneticilerindendir.

Menzer’in bütün felsefe çalışmaları Kant’ın ele aldığı sorunların yeniden açıklanması ve yorumu odağında toplanır. Özellikle Kant’m doğa, tarih, ahlak, bilgi kuramı ve metafizikle ilgili düşünceleri üzerindeki incelemeleri, bunlara çağına göre yeni bir yorum kazandırması felsefe tarihi bakımından önemlidir. Estetik konusunda da Kant’m görüşüne bağlı kalan Menzer, felsefe sorunlarının çağlar boyunca değişmediği, ancak önerilen çözümlerin, uygulanan çözüm yöntemlerinin değiştiği kanısındadır. Ona göre her çağ ele aldığı felsefe sorununa kendi anlayış damgasını vurur. Bu nedenle Kant’m yapıtlarında sergilenen sorunlar her dönemde yeniden incelenip yorumlanabilir.

•    YAPITLAR (başlıca): Die Entmicklung der kantischen Ethik, 1897, (“Kant Etiğinin Gelişimi”); Kants Lehre von der Entıvicklung in Natur und Gescbichte, 1911, (“Kant’m Doğa ve Tarihte Gelişim Öğretisi Üstüne”); Einleitungin die Philosophie, 1922, (“Felsefeye Giriş”); Deutsche Me-taphysik der Gegenvıart, 1931, (“Çağdaş Alman Metafiziği”)-

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi