Paul L. Williams – Para, Cinayet ve Mafya Üçgeninde Vatikan Sırları

Paul L. Williams – Para,
Cinayet ve Mafya Üçgeninde Vatikan Sırları

İ.S. 312’de 28 Ekim günü, Hıristiyanların lideri Miltiades,
Roma İmparatoru Maxentius’u deviren Konstantin tarafından tanındı. Bu tarihten
sonra Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunda resmiyet kazandı.

Hoc est Corpus,

Bir Hıristiyan azizin cesedini papaz bu sözlerle kutsarsa o
ceset çarmıhtaki İsa’nın tenine ve kanına kavuşur. Bu ritüel, Protestanlarca
alaya alınarak “Hokus pocus” esprisine dönüşmüştür.

Papa XI. Pius’un Mussolini ile olan yakın münasebetiyle
Katolik kilisesinin muhteşem ekonomik başarıları.

Lateran Antlaşması sonrasında Vatikan’ın iştirak ettiği din
dışı faaliyetler.

1922-200 yılları arasında Vatikan’da bulunan Papa XI.
Pius’tan itibaren Papa II. Jean Paul’e uzanan listede yer alan isimlerle ilgili
ayrıntılı suç iddiaları vs.

Türkçeleştiren: Handan Eğlence

Güncel Yayınları, 2. Baskı, 2004