Filozoflar

Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach (Filozoflar Biyografileri)

Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach

filozof-3/dholbach Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach (8 Aralık 1723 – 1789 Ocak 21) yılları arasında yaşamış, Alman kökenli Fransız filozof ve yazar.XVIII.yy’ın ikinci yarısında maddeciliğin yayılmasında önemli rol oynadı.Bunu sağlamak için Régence döneminde kendisine soyluluk ünvanı verilmiş amcasından miras kalan serveti bol bol kullandı.Dostları olan ve aralarında Diderot’nun da bulunduğu filozoflara paraca yardım etti. D’Holbach çok sayıda Almanca kimya ve doğa bilimi yapıtını ve Colins ve Toland gibi İngiliz serbest düşünürlerinin birçok önemli kitabını fransızcaya çevirdi.Boulanger,Fréret ve Dumarsais’nin yasaklanmış el yazmaları ve ayrıca Lucretius’un “De natura rerum” unu yayımladı.Özellikle yerbilim,madencilik ve mineroloji konularında olmak üzere ansiklopediye 400 kadar madde yazdı.Hasımlarının “Holbach Takımı” adını verdikleri bir dost grubuyla birlikte felsefe tartışmalarına girişti.Takma adlarla birçok kitap yayımladı.Başyapıtı olan “System de la Nature” mahkup edilip yakıldı. D’Holbach dini ve özellikle hristiyanlığı üç bakımdan eleştirir: Din akla karşıdır;insanlığın mutluluğa ulaşmasını engeller;siyasal zorbalığa elverişli zemin hazırlar.Dinleri bilgisizlik ve korku doğurmuş;”eğitim”,”alışkanlık” ve “zorbalık” geliştirmiş; baştaki büyükler ve zenginler de onu çıkarlarına uygun bularak korumuşlardır.Maddeci olan d’Holbach,Tanrı’nın,ruhun ve doğuştan gelen fikirlerin varlığını reddeder.

Eserleri

1. ^ a b Sources differ regarding d’Holbach’s dates of birth and death. His exact birthday unknown, although records show that he was baptised on 8 December 1723. Some authorities incorrectly give June 1789 as the month of his death.

2. ^ a b Michael LeBuffe, “Paul-Henri Thiry (Baron) d’Holbach”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2006 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
3. ^ Max Pearson Cushing, Baron d’Holbach: A Study of Eighteenth Century Radicalism in France
4. ^ For an in-depth discussion of d’Holbach’s “coterie”, see Alan Charles Kors, D’Holbach’s Coterie: An Enlightenment in Paris (Princeton University Press, 1976). Also Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment (Cornell University Press, 1996)
5. ^ T. C. Newland, “D’Holbach, Religion, and the ‘Encyclopédie'”, Modern Language Review, Vol. 69, No. 3, (Jul., 1974), pp. 523–533.
6. ^ Voltaire, Oeuvres, xxxvii. 23.
7. ^ Paul Henri Thiry, Baron d’Holbach, System of Nature; or, the Laws of the Moral and Physical World (London, 1797), Vol. 1, p. 25
8. ^ Virgil V. Topazio, “Diderot’s Supposed Contribution to D’Holbach’s Works”, in Publications of the Modern Language Association of America, LXIX, 1, 1954, pp. 173-188.
9. ^ Virgil W. Topazio, D’Holbach’s Moral Philosophy: Its Background and Development (Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1956), p. 117.
10. ^ Paul Henri Thiry, Baron d’Holbach, System of Nature; or, the Laws of the Moral and Physical World (London, 1797), Vol. 1, p. 109
11. ^ Baron d’Holbach, Stanford Encyclopedia of Philosophy
1

2. ^ Mehring, Franz, Karl Marx: The Story of His Life (Routledge, 2003) pg. 75

İlgili Makaleler