Paul F. Linke Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LİNKE, Paul Ferdinand (1876-1955)

Alman, filozof. Belli bir ereğe yönelme eyleminden kaynaklanan bir var-lıkbilim oluşturmaya çalışmıştır.

15    Mart 1876’da Stassfurt’ta doğdu, 19 Haziran 1955’te Brandenburg’da öldü. Ortaöğrenimini doğduğu kentte bitirdikten sonra Jena Üniversitesi’nde felsefe öğrenimini gördü, daha sonra bu üniversitede felsefe profesörü olarak göreve başladı.

Linke’nin ilgi alanı ahlak, etik, bilgi kuramı ve varlıkbilim sorunlarını içerir. Çalışmalarının odağını yönelmişlik (Intentionalitdt) eyleminden kaynaklanan bir varlıkbilim felsefesi oluşturur. Ona göre var oluş sürecinde bir çelişme yoktur. İnsan yaşamının anlamı, bu yaşamın içinden dışa vuran çelişkileri açıklamak ve ortadan kaldırmaktadır. Gerçeklerin en güvenilir ve inandırıcı biçimde aydınlatılması, açıklanması yaşam için gereklidir. Gerçeğin ortaya çıkışı kendiliğindendir, insan bilincinden bağımsız bir olaydır. İnsan yaşamını temellendiren, ona varlık kazandıran gerçeğin aydınlığa çıkışıdır.

•    YAPITLAR (başlıca):Grundfragen der Wahrnehmnngs-lehre, 1928, (“Algı Öğretisinin Temel Sorunları”); Verstehen, Erkennen und Geist, 1936, (“Anlamak, Tanımak ve Tin”); Niedergangserscheinungen in der Philosophie der Gegenıvart, (ö.s.), 1961, (“Çağdaş Felsefede Çöküş Belirtileri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi