Paul Douglas Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

18

Douglas’ın yayımlanan ilk bilimsel çalışması 1925’te yazdığı Wages and the Family (“Ücretler ve Aile”) adlı kitabıdır. Bu çalışmasından sonra, bir firmanın ürettiği çıktı ile kullandığı girdiler arasındaki teknik -ilişkinin matematiksel ifadesi olan üretim fonksiyonunun istatistiksel çözümlemesini yapmaya yöneldi. ABDTi meslektaşı W.C.Cobb’un P=aLα Kβ olarak formüle ettiği üretim fonksiyonundaki, emek-saat cinsinden emek girdisini simgeleyen L ve sermaye gereçleri  stokunu.. simgeleyen K için topladığı çeşitli istatistiksel verileri kullanarak, emek ve sermayenin marjinal verimliliğini gösteren α ve β ’yı ve üretim fonksiyonundaki kaymayı gösteren a katsayısını bulmaya çalıştı. Daha sonra, elde ettiği α ve β değerlerini emek ve sermayenin gerçek yaşamda elde ettikleri ücret ve faiz gelirleriyle karşılaştıran Douglas, değerlerin kabaca birbirine eşit olmasından yola çıkarak, Neo-Klasik marjinal verim kuramının bir makro bölüşüm kuramı iolarak da doğrulandığını savundu.

Adını, artıpirik çalışmaları yapan Douglas ve formül haline getiren Cobb’dan alan Cobb-Douglas üretim fonksiyonu hem varsayımları, hem de ulaştığı sonuçlar açısından birçok eleştiriye uğradı. Bu eleştirilerin başında, emek ve sermaye girdileri arasında sonsuz ikame esnekliği olduğuna ve milli ürünün emek ve sermaye arasında geriye hiçbir artık kalmaksızın bölüşüldüğüne ilişkin sonuçların gerçek dışı bulunması geliyordu. Diğer yandan, α ve β değerlerinin birbirlerinden bağımsız olarak hesaplanması gerekirken, birinci dereceden homojenlik varsayımına dayanılarak değerlerden biri hesaplandıktan sonra diğer değeri bulunan değerin birden çıkarılması yoluyla hesaplanmasının bir kısır döngüye yol açması da eleştirilmiştir.

Douglas’m üretim kuramı, üretim yasaları, ücretler ve ücret kuramıyla ilgili kuramsal iktisadi çalışmalarının yanı sıra, günlük ve uygulamalı iktisat alanında da bazı çalışmaları vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Wages and the Family, 1925,* (“Ücretler ve Aile”); Real Wages in the United States 1890-1926, 1930, (“Birleşik Devletler’de Gerçek Ücretler 1890-1926”); The Theory of Wages, 1934, (“Ücretler Kuramı”); Ethıcs in Government, 1952, (“Hükümette Ahlak Bilimi”); Economy in the National Government 1952, (“Ulusal Hükümette iktisat”); America in the Market Place, 1966, (“Pazar Yerinde Amerika”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi