Paul Aron – Tarihin Büyük Sırları

Paul Aron – Tarihin Büyük Sırları

Stonehange için MÖ. 1500’de yapılmış olma olasılığı
yüksek,

Druidler bölgeye MÖ. 500, Romalılarsa daha sonra
gelmişler.

Karbon deneyleri sonucu yapının MÖ. 2950 ile 2400
arasında tamamlanmış olduğu iddia edildi.

Neandertallerin insanların atası olup olmadığı ve
piramitlerin ne maksatla, ne şekilde yapıldığı ile ilgili tartışma ve tezler…

Hz. İsa’yla ilgili tartışmalar 1945’de yukarı
Mısır’da Nag Hammadi adlı yerde bulunan dağılmış papirüs yaprakları ve deriye
ciltlenmiş 13 papirüs kitabın bulunmasıyla yeniden alevlenir.

Papirüslerden birinin başlığı “Thomas’a göre
sevindirici haber”di…

Peru’da Nazca çölündeki kilometrelerce uzunluğa
sahip çizgiler, şekiller ve resimler…

Maya kentlerinden Copan’daki takvime kayıtlı son
tarih İS. 820 ve bu tarihten sonra bu şehir yıkılıyor.

1429’da Jeanne D’arc bir şekilde veliaht Charles’ın
güvenini kazanıp İngiliz ittifakını bozgunlara uğratır.

Charles’ın güvenini ne şekilde elde ettiği sorusu,
onun melek/şeytan gibi varlıklarla işbirliği yaptığı inancına sebep oldu.


Unsolved Mysteries of History

Türkçeleştiren: Ali Çakıroğlu 
Aykırı Yayınları

4. Baskı, 2004