Pasquale Fiore Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

Hukuk alanında çok sayıda ürün veren Fiore uluslararası kamu ve özel hukuk alanındaki kitaplarıyla tanınmıştır. Birçok yabancı dile çevrilen kitaplarında döneminin koşullarını çok iyi yansıtmıştır. Uluslararası hukuku yeni bir biçimde sınıflandırmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. 1890’da yayımladığı II diritto intemazionale codificato e le sua sanzione giuridica (“Yazılı Uluslararası Hukuk ve Temel Yasaları”) adlı kitabında uluslararası bir yasal düzenin nasıl oluşturulabileceği konusuna açıklık getirmiştir. 1901’de yayımladığı Elementi di diritto intemazionale privato (“Uluslararası Özel Hukukun Esasları”) adlı kitabında ise İtalyan Okulu ya da Yeni-Statücü Okul diye anılan öğretiyi açıklamış, bu kitabıyla aralarında ünlü İtalyan hukukçu P.S.Mancini’nin de yer aldığı birçok Latin ve Latin Amerikalı hukukçuyu etkilemiştir.

Fiore’ye göre uluslararası hukuk kuralları zamana göre sürekli bir değişim içinde olmalıdır. Bireylerin göçmenlik ve başka bir devletin yurttaşı olarak mülk edinebilme gibi uluslararası haklan, hükümetlerin siyasi ve yasal düzenlemeleri karşısında güvence altına alınmalıdır. Bunlar tüm dünya uluslarını bir araya getirecek bir konferansta tartışmalı yasaların yeniden yorumlanması ve uluslar arasında çıkan uyuşmazlıklar için belirli “tahkim usulleri”nin saptanmasıyla sağlanabilir. Fiore ayrıca güçlü devletlerin kararlarının etkin olduğu konfederasyonlaşmaya ve kamuoyundan gizli tutulan her türlü diplomatik ilişkiye ya da ittifaka karşıdır. Uluslar, barış ve güvenlik ortamında her biri ayrı ayrı söz sahibi olarak uyuşmazlıklarını çözebilmek, kendi uluslararası yasalarını uygulayabil-melidir. Barış ve özgürlük yanlısı bir kişi olan Fiore, yaşamının sonuna dek, savaşı uluslararası sistemin doğal bir parçası haline getiren aşırı milliyetçilerle, iktisadi ve siyasi açıdan ileriyi göremeyenlerin karşısında yer almıştır.