PAŞMAKÇIZADE ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

33

Türk din adamı (Üsküdar 1680-Konya 1732). Çeşitli illerde kadılık yapan Paşmakçızade Abdullah Efendi, Patrona Halil ayaklanmasını önlemek için çalışanlar arasında yer aldı, Damat İbrahim Paşa’nın zor kul­lanma isteğini, kan akıtmamak için engelledi. Da­mat İbrahim Paşa’nın sadrazamlıktan uzaklaştırılması için Ahmet lll’e baskı yaptı. Ayaklanmacılar duruma egemen olunca Rumeli kazaskerliğine atandı (1730). Mahmut I tarafından şeyhülislâmlığa getiril­diyse (1731) de, padişahla düşünceleri uyuşmayınca görevden uzaklaştırıldı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL